Bjergsalamander

Forside

forsidefoto-med-mennesker

Velkommen til Bjergsalamandergruppens hjemmeside!

Gruppens medlemmer har det til fælles, at de er naturinteresserede og holder af feltarbejde. Vores uddannelsesmæssige baggrund er vidt forskellig. Hvis du gerne vil se en bjergsalamander i naturen, skal du være velkommen til at henvende dig på tlf. 41 41 26 73.

 

Bjergsalamandergruppen udfører primært pleje af vandhuller for at sikre bjergsalamanderens overlevelse i den danske natur. I perioden 1988 til 2002 har vi plejet ca. 210 vandhuller, hvoraf ca. 180 har været nygravede. De er oftest under 100 m2 og dermed ikke beskyttet af lovgivningen (Naturbeskyttelsesloven). Vandhullerne er typisk beliggende i skoven eller i skovkanten og i løbet af få år, er de nygravede vandhuller blevet koloniseret  I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at udbredelsen sker naturligt.

 

Plejen af de enkelte huller tilstræbes udført med ca. 15 års mellemrum. Specielt i august og september foretager vi registrering af salamandrer, der er til stede i de vandhuller som vi agter at pleje. Det er nemlig den optimale årstid for at finde larver af de tre salamanderarter. Selve plejen foregår i perioden oktober til marts, hvor der normalt ikke er salamandrer i vandet. Undersøgelsen for salamanderlarver gentages efter udført pleje. Du er velkommen til at deltage i registreringen.